2015 AvaNi magam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

12 September

20150912-0007

  • Morning
    • thirumanjanam for thirumazhisai AzhwAr
    • thiruppallANdu, thiruppAvai, nAnmungan thiruvanthAdhi gOshti and sARRumuRai
  • Evening
    • thiruppallANdu, thiruchchantha viruththam gOshti and sARRumuRai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *